Møte 1/2019, den 2. april 2019 utsatt til: 
9. april 2019

Møte 2/2019, den 3. juni 2019

Møte 1/2018 den 01.06.18

Møte 2/2018 den 30.10.2018

Møte 1/2017 - 30. mai 2017 

Møte 2/2017 - 9. november 2017