Møte 1/2018

OBS! Forhåndsmeldt møtedato 25. mai er omberammet på grunn av påkomne forhold.
​Ny møtedato er satt til
1. juni 2018 kl 10.00. Måsøy rådhus, møterom ved tidligere teknisk etat.
Ordinær innkalling er sendt ut pr. epost i dag 22. mai 2018.

Møte 1/2017 - 30. mai 2017 

Møte 2/2017 - 9. november 2017