Møte 1/2018 den 15.3.2018

Møte 2/2018 den 24. mai 2018

Møte 3/2018 den 18. oktober 2018

Møte 1/2017 - 23. mai 

Møte 2/2017 19. oktober 2017