​Møte 1/2019 den 14. mars 2019

​Møte 2/2019 den 9. mai 2019

Møte 1/2018 den 20.februar 2018

Møte 2/2018 den 23. mai 2018

Møte 3/2018 den 6. november 2018

Møte nr 1/2017 24.mai 2017

Møte nr. 2/2017, 18. oktober 2017