​Møte nr. 1/2017, den 30.mai 2017

Møte nr. 2/17 Ekstraordinært møte for å behandle Hammerfest Havn KF`S særregnskap for 2016

Møte nr. 3/17, den 06. september 2017

​Møte nr. 4/17, den 15. november 2017